Schackets historia

Schack har spelats ända sedan 600-talet, då en föregångare till spelet började spelas i Indien. Det första spelet kallades Chaturanga och bestod precis som dagens schackspel av 64 rutor. De 64 rutorna i sin tur härstammade från ett spel från 200-talet kallat Ashtāpada. Spelpjäserna i Chaturanga representerade de militära enheterna infanteri, kavalleri, elefanter och stridsvagnar […]

Continue Reading