Vilket spel kräver mest förmåga: Schack eller Blackjack?

Både Blackjack och Schack är spel som funnits med sedan väldigt länge och alltid haft en stadig spelarbas oavsett var vi befinner oss. Men på senare dagar så har det börjat komma upp en diskussion angående vilken av dem som är bäst på att bedöma ens färdigheter och förmåga. Men för att ens kunna göra […]

Continue Reading