Sveriges Schackförbund

Sveriges Schackförbund, som förkortas SSF, går under namnet Swedish Chess Federation i resten av världen. Schackförbundet är en organisation för distriktsförbund och schackklubbar med cirka 37 000 medlemmar. Av dessa är ungefär 32 000 stycken barn och tonåringar. Sveriges Schackförbund bildades redan år 1917. Det var Stockholms Schackförbunds ordförande Ludvig Collijn som bildade Sveriges Schackförbund. Han blev även förbundets första ordförande. Syftet med bildandet var bland annat att göra intresset större för schack och bildandet gjordes vid en tidpunkt då intresset och populariteten för schackspelande redan ökade. Ludvig Collijn hade också i åtanke att höja spelstyrkan på landets schackelit. Vid år 1920, alltså tre år efter bildandet, var redan 107 föreningar anslutna till Sveriges Schackförbund. Med andra ord bildades förbundet i rätt tid.

Spolar vi fram till år 2006 fanns det då 256 deltagande klubbar i Sveriges Schackförbund. Dessa klubbar fanns i 25 distrikt och hade totalt nästan 16 000 medlemmar. År 2015 var antalet medlemmar istället drygt 36 000 stycken. Denna ökning skedde mycket på grund av att det satsades på att starta klubbar för schackspelare på skolorna. År 2015 var 442 av klubbarna i Sveriges Schackförbund sådana skolklubbar. Ludvig Collijn och hans bror Gustaf bidrog med pengar för att höja nivån på tävlingarna i Sverige och fler internationella tävlingar började arrangeras. Vid tiden efter kriget anordnade Sverige VM-kvalifikationstävlingar och år 1969 höll Stockholm i junior-VM. Sveriges Schackförbunds verksamhet utökades mycket under 60- och 70-talen. Ungdomsverksamheten expanderades mycket, speciellt eftersom denna fick statliga bidrag. Schack blev mer och mer uppmärksammat.

Vad gör Sveriges Schackförbund?

Syftet med Sveriges Schackförbund är att försöka sprida schackverksamheten i landet och förstås att företräda den. Varje år håller de i Schack-SM, som är en elittävling. Schack-SM år 2018 hölls i Ronneby. Det finns även seriespel i schack, som Sveriges Schackförbund arrangerar, där det finns ungefär 260 lag från Elitserien och ner till division 3. I varje rond deltar inte mindre än 2 000 spelare. Sveriges Schackförbund ger också ut “Tidskrift för schack” som kommer ut med fyra nummer per år. Det första numret av tidskriften kom ut år 1895. En annan sak som SSF arrangerar är Schackets dag, som hålls på flera platser i landet. Utöver detta arrangerar de också Skol-SM i schack och Tusenmannaschacket i Stockholm.

Sveriges Schackförbund är de som representerar Sverige i till exempel Världsschackförbundet, Europeiska Schackförbundet och även i tävlingar som OS i schack, lag-EM och de Nordiska Mästerskapen. Det är en styrelse som styr schackförbundet idag. Sveriges Schackförbund har dock fem stycken kommittéer som sköter den större delen av arbetet; Elitkommittén, Informationskommittén, Tävlings- och regelkommittén, Skolkommittén och Korrschackkommittén. Det finns 25 distriktsförbund i Sveriges Schackförbund där Sveriges schackklubbar är organiserade. Sveriges Schackförbund kan anses vara ett ungdomsförbund då större delen av medlemmarna är under 25 år. De arrangerar även SM för skolungdomar och för skollag årligen. De har också en träningsskola för att utbilda nya ungdomstränare i hela Sverige varje år. De vill göra schack större i landet.

Schack i skolan och Schackfyran

En av Sveriges Schackförbunds viktigaste verksamheter nu för tiden är Schack i skolan och Schackfyran. Det finns ungefär 850 skolschackklubbar idag och varje år deltar 15 000 barn i någon av kvaltävlingarna i Schackfyran. Schack i skolan handlar om att sprida schack i svenska skolor, det är en storsatsning som Sveriges Schackförbund har gjort. Schack är ett spel där alla kan delta och det är ett pedagogiskt verktyg som får barn att utvecklas både socialt och intellektuellt. Ledande forskare stöder Schack i skolan. Schack i skolan finns inte bara i Sverige utan på många andra håll i världen. Det används för att få barn att vilja utbilda sig genom att inse att det är kul att tänka. Sveriges Schackförbund har en nära kontakt med exempelvis USA och Turkiet.

Projektet Schack i skolan har tre huvuddelar. Den första huvuddelen är Schackfyran som är en schacktävling där en hel klass deltar och ingår i laget. Eftersom hela klassen ingår i laget är det viktigare att många deltar än att några få är bra på schack. Alltså är kvantiteten viktigare än kvaliteten. Schackfyran ses inte bara som en tävling utan även som ett socialt projekt. Den andra huvuddelen är skolklubbar. Skolklubbsprojektet bygger på att pedagoger får materialet som behövs och hjälp att på ett enkelt sätt bedriva schackundervisning. Kravet är att de bildar en schackklubb på sin skola. Den tredje och sista huvuddelen är skoltävlingar. Det är traditionella tävlingar riktade till skolan, till exempel Skol-SM, Skol-SM för flickor och Skollags-SM.

Read Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *